Hợp đồng không có tiền đặt cọc!

dat-coc-nha-hangNhà em có mở kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng. Có một cặp nam nữ đến và đặt tiệc cưới với 240 suất ăn. Nhưng không có làm hợp đồng mà thỏa thuận, sau đó ghi ra sự thỏa thuận đó trên cái gọi là phiếu đặt tiệc cưới. Trong phiếu đặt tiệc có cả địa chỉ và sđt của đôi nam nữ đó. Tuy nhiên sau đó thì cặp nam nữ này lại bội tín, và tổ chức tiệc ở một nhà hàng khác  với lý do không thích nhà hàng tôi nữa. Kết quả thiệt hại là chúng tôi phải tự xử lý 240 suất ăn và mời chính quyền địa phương lại lập biên bản xác nhận thiệt hại.

 

Cho em hỏi các Luật sư, trong TH này thì phiếu đặt tiệc cưới có được xem là hợp đồng hay ko? Nếu  TH này được xem là hợp đồng miệng giữa em và cặp nam nữ đó, và em cũng không có đòi hỏi tiền đặt cọc khi thỏa thuận, thì em có được quyền kiện đòi bồi thường ngoài hợp đồng, khi mà bên kia đơn phương chấm dứt hợp đồng hay không ạ?

Chào bạn !

TLLAW.VN  xin tư vấn pháp luật như sau:

Theo thông tin bạn nêu thì 2 bên đã thỏa thuận được các vấn đề liên quan đến việc đặt tiệc cưới tại Nhà hàng của bạn.

Về điều kiện hình thành nên 1 giao dịch dân sự, theo quy định của BLDS:

 "Điều 122. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;

b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.

2. Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định."

Căn cứ Về Hợp đồng Dân sự: "Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự". Hai bên tự nguyện thỏa thuận, và về hình thức của Hợp đồng "Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định"

Theo đó, phiếu đặt tiệc này được xem là thỏa thuận của Hợp đồng. Bên bạn chứng minh được những thiệt hại thì có quyền yêu cầu bên kia bồi thường những thiệt hại phát sinh.

 

Hãy nhấc máy gọi số 0394721077 - 0373844485 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của TLLAW.VN