Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

von-phap-dinhVốn pháp định là gì ?

Là nguồn vốn được chứng thực thôg qua hai hình thức

-Ký quỹ ngân hàng: Doanh nghiệp phải có số vốn trong tài khoản và được ngân hàng xác nhận bằng giấy tờ. Số vốn trên sẽ phong tỏa trong trường hợp doanh nghiệp dùng đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp chỉ được quyền rút lại vốn pháp định khi giải thể công ty hoạt không hoạt động ngành nghề kinh doanh đòi hỏi vốn pháp định nữa

 

-Báo cáo tài chính: Là báo cáo khả năng tài chính gần nhất của doanh nghiệp thông qua các công ty kiểm toán

Tóm lại vốn pháp định là nguồn vốn có xác minh, có thực. Vốn pháp định khác vốn điều lệ ở chỗ vốn điều lệ chỉ là nguồn vốn tượng trưng, được doanh nghiệp kê khai theo ý muốn cho phù hợp quy mô công ty trong giấy phép đăng ký kinh doanh

Danh sách ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

Tổ chức tín dụng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)

Quỹ tín dụng nhân dân (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)

Kinh doanh bất động sản: 6 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007)

Dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ đồng (Điều 13 NĐ 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007)

Dịch vụ bảo vệ: 2 tỷ đồng (không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài Dịch vụ bảo vệ) (NĐ 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008)

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 5 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007)

Sản xuất phim: Doanh nghiệp phải có GCN đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp trước khi ĐKKD (Điều 11 NĐ 96/2007/NĐ-CP ngày 6/6/2007)

Kinh doanh cảng hàng không: (Khoản 1 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007)

1. Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 100 tỷ đồng

2. Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 30 tỷ đồng

Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không: (Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007)

1. Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 30 tỷ đồng

2. Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 10 tỷ đồng

Kinh doanh vận chuyển hàng không: (Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007)

1. Vận chuyển hàng không quốc tế:

- Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 500 tỷ đồng

-  Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 800 tỷ đồng

-  Khai thác trên 30 tàu bay: 1000 tỷ đồng

2. Vận chuyển hàng không nội địa:

 -  Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 200 tỷ đồng

 -  Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 400 tỷ đồng

 -  Khai thác trên 30 tàu bay: 500 tỷ đồng

 Kinh doanh hàng không chung: 50 tỷ đồng (Khoản 2 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007)

 

Hãy nhấc máy gọi số 0394721077 - 0373844485 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của TLLAW.VN