Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa

hop-dong-mua-ban-hang-hoaHợp đồng mua bán hàng hóa giữa hai chủ thể có trụ sở kinh doanh đặt tại các quốc gia khác nhau được coi là hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có rủi ro rất lớn.Để ngăn ngừa và hạn chế rủi ro, doanh nghiệp cần xây dựng một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế hợp pháp, đầy đủ và chi tiết.

 

Với khuôn khổ một bài viết, chúng tôi không thể đề cập được một cách cụ thể và toàn diện về các nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế mà chỉ trình bày những vấn đề quan trọng nhất trong một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế mà các doanh nghiệp cần lưu tâm trong quá trình soạn thảo.

Một số nội dung tư vấn hợp đồng mua bán hàng hóa:

- Tư vấn soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng;

- Tư vấn đối tượng của hợp đồng mua bán bao gồm hàng hóa thuộc đối tượng cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, các đối tượng mua bán là quyền tài sản theo quy định của pháp luật.

- Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của doanh nghiệp với các đối tác

- Tư vấn giá và phương thức thanh toán

- Tư vấn thời hạn thực hiện hợp đồng, địa điểm giao tài sản,

- Tư vấn đưa ra giải pháp khi hàng hóa trong hợp đồng được giao không đồng bộ, không đúng chủng loại, cũng như các vấn đề phát sinh khi thực hiện hợp đồng.

- Các vấn đề khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng.

- Tư vấn các tranh chấp phát sinh khi các bên vi phạm nghĩa vụ cơ bản của hợp đồng, giao hàng không đúng thời hạn, việc tạm dừng thực hiện hợp đồng, hoãn thực hiện hợp đồng, hủy hợp đồng, các vấn đề liên quan tới bồi thường thiệt hại phát sinh trong và ngoài hợp đồng.

Hãy nhấc máy gọi số 0394721077 - 0373844485 để được sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của TLLAW.VN