Thành lập Doanh nghiệp Tư Nhân

doanh-nghie-tu-nhanDoanh nghiệp tư nhân:

- Công ty do một cá nhân làm chủ.

- Tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của công ty.

- Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập 1 công ty tư nhân.

 

Quy trình tư vấn thành lập Doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

Tư vấn trước khi thành lập Doanh nghiệp tư nhân

- Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của công ty.

- Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của công ty.

- Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý (giữa Chủ công ty tư nhân và giám đốc trong trường hợp Chủ công ty tư nhân thuê giám đốc).

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của chủ công ty tư nhân.

Hồ sơ thành lập Doanh nghiệp tư nhân

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu qui định - 2 bản).

2. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ công ty theo quy định sau: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực của chủ công ty tư nhân và giám đốc quản lý công ty (nếu có) (1 bản).

3. Công ty kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định, thì nộp kèm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (1 bản).

4. Công ty kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì nộp kèm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và CMND của Chủ công ty hoặc cá nhân khác có chứng chỉ hành nghề (1 bản).

5. Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu qui định – 1 bản).

* Lưu ý:

- Nếu người nộp hồ sơ không phải là chủ công ty: xuất trình Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực và văn bản ủy quyền của người nộp hồ sơ thay có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng nhà nước.

- Không điền tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.

Hướng dẫn kê khai thông tin trên hồ sơ thành lập Doanh nghiệp tư nhân

- Tên người đăng ký: là tên chủ công ty (người đại diện theo pháp luật của công ty), được viết bằng chữ in hoa.

- Kê khai đầy đủ các thông tin theo mẫu.

- Số chứng thực chọn 1 trong 2 loại:

- Chứng minh nhân dân (số, ngày cấp, nơi cấp). CMND phải còn hạn sử dụng (không quá 15 năm), không bong, tróc, nhòe số.

- Hộ chiếu còn hạn sử dụng (số, ngày cấp, nơi cấp).

* Lưu ý:

Công ty khai bằng hình thức nào thì nộp kèm theo giấy tờ tương ứng khi nộp hồ sơ.

- Tên công ty: Theo qui định tại Điều 31, 33 Luật công ty thì: Tên công ty phải được viết bằng tiếng việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố: Loại hình công ty và tên riêng.

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của công ty có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài

- Tên viết tắt của công ty được viết tắt từ tên bằng tiếng việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài. Tên viết tắt của công ty yêu cầu đăng ký không được trùng với công ty đã đăng ký.

- công ty có thể có (hoặc không có) tên viết tắt và tên tiếng nước ngoài. (Tham khảo thêm điều 10, điều 11, điều 12, điều 13 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn về đăng ký kinh doanh về các vấn đề tên trùng, tên gây nhầm lẫn)

Ví dụ 1:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TƯ NHÂN THÔNG MINH

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMART PRIVATE ENTERPRISE

- Tên công ty viết tắt: DNTN TM

Ví dụ 2:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TƯ NHÂN THÔNG MINH

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMART PRIVATE ENTERPRISE

- Tên công ty viết tắt: SMART.CO

Địa chỉ trụ sở chính: Căn cứ Điều 35 Luật công ty thì đó là địa điểm liên lạc, giao dịch của công ty, phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ xác thực gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên phường (xã), quận (huyện), số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).

Ngành Nghề Kinh Doanh:

Đăng ký ngành nghề đúng mã ngành cấp 4 hoặc cấp 5 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động của ngành nghề kinh doanh được quy định cụ thể tại Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Cách dò ngành như sau: tham khảo Quyết định 337/2007/QĐ-BKH trước, sau khi xác định được lĩnh vực theo yêu cầu thì tra ngược trở lại Quyết định 10/2007/QĐ-TTg để ghi đúng tên ngành và mã ngành. Đề nghị không tự ý thay đổi tên ngành trong Quyết định 10/2007/QĐ-TTg).

Đối với ngành nghề không được quy định tại Danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam, nhưng được quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành thì đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật chuyên ngành và không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

Đối với ngành nghề pháp luật chuyên ngành, nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề thì đăng ký ngành nghề theo lĩnh vực được phép hoạt động ghi trên chứng chỉ hành nghề và không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

Đối với ngành nghề không có trong danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành thì đăng ký theo yêu cầu và không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

Vốn đầu tư: do chủ công ty tự đăng ký , có thể là hiện kim (tiền Việt Nam, vàng hoặc ngoại tệ đã được qui đổi sang tiền Việt Nam) hoặc tài sản khác. Nếu ngành, nghề kinh doanh không yêu cầu điều kiện phải có vốn pháp định thì tùy theo nhu cầu, quy mô hoạt động của công ty, chủ công ty đăng ký mức vốn đầu tư cho phù hợp.

Vốn pháp định: chỉ kê khai khi công ty kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về vốn pháp định. Trường hợp này mức vốn đầu tư không được thấp hơn mức vốn pháp định.

Mã số thuế cá nhân: chủ công ty kê khai mã số thuế cá nhân do Cục thuế cấp. Trường hợp chưa có mã số thuế cá nhân thì ghi "chưa có" và cam kết chịu trách nhiệm về nội dung kê khai chưa có thông báo mã số thuế thu nhập cá nhân trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh đồng thời nộp kèm bản kê khai thông tin đăng ký.

 

Hãy nhấc máy gọi số 0394721077 - 0373844485 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của TLLAW.VN