Thành lập Chi Nhánh

thanh-lap-chi-nhanhTư vấn khi thành lập chi nhánh:

- Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh.

- Tư vấn phương thức hoạt động của chi nhánh.

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của Trưởng chi nhánh và các chức danh quản lý khác của chi nhánh.

 Quy trình tư vấn thành lập chi nhánh bao gồm:

1. Tư vấn khi thành lập chi nhánh:

- Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh.

- Tư vấn phương thức hoạt động của chi nhánh.

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của Trưởng chi nhánh và các chức danh quản lý khác của chi nhánh.

2. Soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh:

- Thông báo thành lập Chi nhánh.

- Biên bản cuộc họp về việc thành lập Chi nhánh.

- Quyết định thành lập Chi nhánh.

- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.

- Bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu Chi nhánh (có chứng thực).

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty (có chứng thực).

- Điều lệ của Công ty (bản sao có đóng dấu công ty).

- Thông báo cấp mã số thuế phụ thuộc cho chi nhánh của Cục thuế nơi công ty có trụ sở chính (bản gốc).

- Chứng chỉ hành nghề của Trưởng chi nhánh và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh mà theo quy định của pháp luật ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề.

3. Đại diện cho Quý công ty:

TLLAW.VN làm thủ tục thành lập chi nhánh tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư, Sở công an, Cục thuế).

 

Hãy nhấc máy gọi số 0394721077 - 0373844485 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của TLLAW.VN