Thay đổi địa điểm VPDD của công ty

thay-doi-vpddVăn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, tùy thuộc vào tình hình kinh doanh mà doanh nghiệp có những thay đổi về nội dung hoạt động của VPĐD cho phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của doanh nghiệp.

 1. Nội dung tư vấn:

- Tư vấn về tính chất pháp lý của VPĐD, cơ cấu hoạt động, quản lý của VPĐD;

- Tư vấn về những nội dung thay đổi của VPĐD (thay đổi trụ sở, ngành nghề kinh doanh, người đứng đầu VPĐD …);

- Tư vấn về các vấn đề về thuế liên quan đến hoạt động của VPĐD.

2. Soạn thảo hồ sơ thay đổi VPĐD công ty gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung hoạt động của VPĐD;

- Biên bản họp về việc thay đổi nội dung hoạt động VPĐD của HĐTV đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của HĐQT đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên;

- Quyết định về việc thay đổi nội dung hoạt động VPĐD của HĐTV đối với công ty TNHH 2 TV trở lên, của HĐQT đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 TV.

3. Tiến hành các thủ tục thay đổi thành viên theo đại diện uỷ quyền:

- Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thao dõi và thông báo tiến dộ thực hiện công việc;

- Nhận kết quả tại cơ quan nhà nước và trao trả kết quả cho khách hàng.

 

Hãy nhấc máy gọi số 0394721077 - 0373844485 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của TLLAW.VN