Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay -doi-dkkdSau khi doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động, vì các lý do khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh mình, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành việc thay đổi đăng ký kinh doanh. Để giảm thiểu thời gian và chi phí cho doanh nghiệp TLLAW.VN cung cấp các dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh:

 - Tư vấn thay đổi tên công ty

- Tư vấn thay đổi trụ sở công ty, thông tin điện thoại, fax, email, website;

- Tư vấn thay đổi các nội dung liên quan đến văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm của doanh nghiệp;

- Tư vấn thay đổi nghề kinh doanh;

- Tư vấn thay đổi vốn điều lệ hoặc số cổ phần được quyền chào bán, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp;

- Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

- Tư vấn thay đổi thành viên sáng lập công ty công ty TNHH;

- Tư vấn thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần;

- Tư vấn thay đổi chi nhánh công ty;

- Tư vấn thay đổi VPĐD công ty

- Tư vấn thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Tư vấn cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật có liên quan;

- Tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Đăng ký dấu (nếu phát sinh), các thủ tục liên quan đến Cơ quan thuế (nếu có).

 

Hãy nhấc máy gọi số 0394721077 - 0373844485 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của TLLAW.VN