Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

the-tam-truDịch vụ xin cấp thẻ tạm trú là dịch vụ pháp lý chủ đạo của công ty chúng tôi. TLLAW.VN mong muốn thông qua việc ứng dịch vụ sẽ tạo được uy tín và niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp từ đó đưa công ty trở thành đơn vị cung ứng dịch vụ pháp lý hàng đầu Việt Nam

Đọc thêm...

Dịch vụ xin cấp visa cho người nước ngoài

pasportDịch vụ xin cấp visa là dịch vụ pháp lý chủ đạo của công ty chúng tôi. TLLAW.VN mong muốn thông qua việc ứng dịch vụ sẽ tạo được uy tín và niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp từ đó đưa công ty trở thành đơn vị cung ứng dịch vụ pháp lý hàng đầu Việt Nam

Đọc thêm...

Lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

van-phong-dai-dienVăn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của Thương nhân nước ngoài để thực hiện công việc theo ủy quyền hoặc nghiên cứu thị trường và thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ của công ty tại Việt Nam. Theo quy định tại Việt Nam thì thẩm quyền cấp phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài là Sở công thương tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương. Trong suốt quá trình hoạt động tại Việt Nam , Văn phòng đại diện ngoài phải báo cáo tình hình hoạt động đến sở công thương còn phải thực hiện việc nộp thuế TNCN của trưởng văn phòng đại diện hàng tháng đến sở.

Đọc thêm...

Lập chi nhánh công ty nước ngoài

chi-nhanh-cong-ty-nuoc-ngoaiThương nhân nước ngoài được thành lập chi nhánh của mình tại Việt Nam theo quy định tại Điều 16, Điều 19, Điều 20, Điều 22 của Luật Thương mại và nghị định số 72/2006/NĐ-CP. Công ty Luật Splaw xin giới thiệu dịch vụ pháp lý trong việc thực hiện công việc này

Đọc thêm...

Lập văn phòng đại diện công ty vốn nước ngoài

tranh-chap-thuong-maiCông ty có vốn nước ngoài là pháp nhân được công nhận và có quyền lập văn phòng đại diện công ty để thực hiện một phần chức năng của công ty. TLLAW.VN xin giới thiệu dịch vụ pháp lý trong việc thực hiện công việc này để Quý khách hàng tiện tham khảo

Đọc thêm...

Lập chi nhánh công ty vốn nước ngoài

thanh-lap-cong-tyCông ty có vốn nước ngoài được phép thành lập chi nhánh để thực hiện hoạt động kinh doanh. Công ty có thể lập chi nhánh đồng thời hoặc không đồng thời với việc lập dự án. TLLAW.VN xin giới thiệu dịch vụ pháp lý trong việc thực hiện công việc này

Đọc thêm...

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

mo-van-phong-dai-dienCông ty nước ngoài hoạt động trên 01 năm được phép lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam. TLLAW.VN cung cấp dịch vụ trọn gói trong thủ tục pháp lý này và mong muốn thông qua sự uy tín và chuyên nghiệp trong triển khai công việc sẽ nhận được sự đánh giá và tín nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước

Đọc thêm...

Dịch vụ thay đổi giấy phép văn phòng đại diện công ty nước ngoài

tu-van-thanh-lap-cong-ty-lien-doanhTLLAW.VN cung cấp dịch vụ pháp lý trong việc thực hiện thay đổi các nội dung trên giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Đọc thêm...

10-nam-kinh-nghiem
gui-cau-hoi-luat