Thủ tục đăng kí bổ sung thông tin đăng kí DN của doanh nghiệp tư nhân

bo-sung-thong-tin-dntnTheo quy định của pháp luật, doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đọc thêm...

Thủ tục đăng kí bổ sung thông tin đăng kí DN của công ty TNHH

bo-sung-thong-tin-tnhhTheo quy định của pháp luật, doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đọc thêm...

Thủ tục đăng kí bổ sung thông tin đăng kí DN của công ty cổ phần

dang-ky-bo-sungTheo quy định của pháp luật, doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đọc thêm...

Thủ tục đăng kí thay đổi người đại diện công ty TNHH hai thành viên trở lên

thu-tuc-dang-ky-thay-doi-2tvTLLAW.VN tư vấn thủ tục đăng kí thay đổi nguời đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;

- Bản sao chứng thực CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

Đọc thêm...

Thủ tục đăng kí thay đổi người đại diện công ty cổ phần

dai-dien-cty-co-phanTLLAW.VN tư vấn thủ tục đăng kí thay đổi nguời đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần như sau:

1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;

- Bản sao chứng thực CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

Đọc thêm...

Thủ tục thay đổi ĐKDN của công ty TNHH 1TV

thu-tuc-thay-doi-cty-1tvKhi thay đổi bất cứ thông tin nào trong nội dung đăng kí doanh nghiệp như: Thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục đăng kí thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp.

Đọc thêm...

Thủ tục thay đổi người đại diện công ty

thay-doi-nguoi-dai-dien-cong-tyThủ tục đăng kí thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữuTLLAW.VN tư vấn thủ tục đăng kí thay đổi nguời đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

Đọc thêm...

Thay đổi nội dung đăng kí của chi nhánh

thay-doi-noi-dung-chi-nhanh-cong-tyThủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng kí của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu. Luật TLLAW.VN tư vấn thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng kí của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu như sau:

Đọc thêm...

10-nam-kinh-nghiem
gui-cau-hoi-luat