Soạn thảo đơn từ, đơn khởi kiện, lập di chúc

soan-thao-donSoạn thảo đơn từ, văn bản là công việc yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của các qui định pháp luật có liên quan. Với sự chuyên nghiệp và kỹ năng chuyên môn vững chắc, TLLAW.VN sự sẽ giúp Quý khách hàng soạn thảo các đơn từ, văn bản một cách chính xác và mang tính pháp lý cao.

 Soạn thảo đơn khởi kiện :

- Hướng dẫn Khách hàng soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ khởi kiện;

- Tư vấn về trình tự, thủ tục khởi kiện;

- Hướng dẫn Khách hàng soan thảo Đơn khởi kiện;

- Soạn thảo Đơn khởi kiện cho Khách hàng;

- Hướng dẫn Khách hàng nộp hồ sơ khởi kiện.

Soạn thảo đơn từ, văn bản khác:

- Soạn thảo đơn khởi kiện.

- Soạn thảo đơn khiếu nại, tố cáo.

- Soạn thảo các loại đơn yêu cầu, đề nghị.

- Soạn thảo Giấy ủy quyền, Hợp đồng ủy quyền.

- Và soạn thảo các loại văn bản khác theo yêu cầu của khách hàng.

Soạn thảo di chúc:

Đáp ứng nhu cầu của các cá nhân trong xã hội, TLLAW.VN cung cấp dịch vụ soạn thảo di chúc thể hiện ý kiến của người để lại di chúc và đúng quy định của pháp luật. Việc lập di chúc để định đoạt tài sản của người để lại di sản thể hiến ý chí và mong muốn của người đó là định đoạt tài

Nội dung dịch vụ soạn thảo di chúc:

- Dịch vụ soạn thảo di chúc, thể hiện ý chí của người để lại di sản;

- Làm chứng di chúc được lập;

- Tư vấn chia di sản thừa kế theo pháp luật, di chúc.

- Khai nhận di sản thừa kế.

- Kết hợp cùng phòng công chứng, Uỷ ban nhân dân làm thủ tục công chứng, chứng thực di chúc theo đúng quy định của pháp luật.

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến di chúc - di sản - thừa kế khác.