Đăng ký sáng chế – Giải pháp hữu ích

dang-khy-sang-cheSáng chế là thành quả lao động sáng tạo trí tuệ của con người, vì vậy nhà nước bảo hộ dưới hình thức thừa nhận và bảo vệ quyền con người trực tiếp tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế. Sáng chế được bảo hộ là những giải pháp kỹ thuật đáp ứng điều kiện bảo hộ nhất định.

 Các điều kiện để sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cáp bằng độc quyền sáng chế, có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng trong bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Các điều kiện để sáng chế được bảo hộ dưới hình thức giải pháp hữu ích. Có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng công nghiệp và không phải là hiểu biết thông thường.

Các đối tượng sau đây không được nhà nước bảo hộ dưới danh nghĩa là sáng chế:

- Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học

- Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh, chương trình máy tính.

- Cách thức thể hiện thông tin

- Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ

- Giống thực vật, giống động vật.

- Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh

- Phương pháp phòng ngừa, chuẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

- Những sáng chế trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng,có hại cho quốc phòng, an ninh đề không được bảo hộ.

TLLAW.VN cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn và đại diện đăng ký bản quyền Sáng chế / Giải pháp hữu ích như sau:

- Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc đăng ký và bảo hộ quyền SHTT đối với Sáng chế/Giải pháp hữu ích;

- Tư vấn về khả năng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;

- Tra cứu và cung cấp các thông tin sáng chế/giải pháp hữu ích và tư vấn giúp đạt hiệu quả trong việc bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;

Hoàn thiện hồ sơ bao gồm dịch và/hoặc viết bản mô tả sáng chế, và tiến hành các thủ tục đăng ký cấp Bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích;

- Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký sáng chế ở Việt Nam và các nước thành viên của Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT) mà Việt Nam là thành viên;

- Tư vấn và đại diện thực hiện các nội dung liên quan đến chuyển nhượng, chuyển giao Sáng chế/Giải pháp hữu ích

- Tư vấn các nội dung liên quan đến Hợp đồng chuyển giao công nghệ có liên quan đến chuyển nhượng Sáng chế/Giải pháp hữu ích.

- Đại diện và tư vấn cho khách hàng về duy trì hiệu lực bằng độc quyền sáng chế/Giải pháp hữu ích.

 

Hãy nhấc máy gọi số 0394721077 - 0373844485 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của TLLAW.VN