Soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

hop-dong-chuyen-nhuong-von-gopTrong quá trình mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, các thành viên, các cổ đông sau khi thống nhất phương án chuyển nhượng vốn, các bên cần phải thuê một luật sư và một công ty luật để tiến hành thủ tục soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.

 

TLLAW.VN, là một công ty luật tư vấn kinh doanh, sẵn sang hỗ trợ nhà đầu tư, các bên trong hơp đồng mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tiến hành soạn thảo hợp đồng nêu trên.

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp tại TLLAW.VN như sau:

- Tư vấn toàn diện các khía cạnh pháp luật liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp;

- Soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp trên cơ sở kết quả đàm phán sơ bộ giữa các Bên phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam;

- Điều chỉnh và cơ cấu lại Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp theo ý kiến đóng góp của các Bên tham gia ký kết hợp đồng

- Tư vấn toàn diện các khía cạnh pháp luật liên quan đến việc đăng ký chuyển nhượng vốn góp;

- Thông báo danh sách các tài liệu cần chuẩn bị và quy trình thực hiện cho việc đăng ký chuyển nhượng vốn góp;

- Soạn thảo Hồ sơ đăng ký chuyển nhượng vốn góp bao gồm Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, Hợp đồng liên doanh, Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư, Bản báo cáo năng lực tài chính của chủ đầu tư, Văn bản nội bộ phê chuẩn Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam;

Hãy nhấc máy gọi số 0394721077 - 0373844485 để được sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của TLLAW.VN