Thẻ APEC - Thủ tục và các Dịch vụ

the APECĐịnh nghĩa Thẻ APEC:

- Theo Quy Chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC, ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg, thì Thẻ đi lại của doanh nhân APEC (sau đây viết tắt là thẻ ABTC) là một loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước và vùng lãnh thổ tham gia Chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC cấp cho doanh nhân của mình để tạo thuận lợi cho việc đi lại thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ; tham dự các hội nghị, hội thảo và các mục đích kinh tế khác tại các nước và vùng lãnh thổ thuộc APEC tham gia Chương trình.

 

- Người mang thẻ ABTC, khi nhập cảnh, xuất cảnh các nước và vùng lãnh thổ có tên ghi trong thẻ thì không cần phải có thị thực (không cần phải xin visa) của các nước và vùng lãnh thổ đó.

Mục đích của Thẻ APEC (ABTC):

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, lưu trú và thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ; tham dự các hội nghị, hội thảo và các mục đích kinh tế khác tại các nước và vùng lãnh thổ tham gia chương trình thẻ đi lại của Doanh nhân APEC.

- Người mang “thẻ Apec” khi nhập cảnh, xuất cảnh các nước và vùng lãnh thổ có tên ghi trong thẻ thì không cần phải có thị thực (còn gọi là Visa, không cần xin Visa) của các nước và vùng lãnh thổ đó.

Những nước tham gia chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC:

Ôxtrâylia, Chilê, Niudilân, Trung Quốc, Hông Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Malaixia, Inđônexia, Xingapo, Philippin, Brunây, Papua Niu Ghinê, Pêru, Mêxicô và Việt Nam.

Dịch vụ làm Thẻ APEC của TLLAW.VN :

- Tư vấn các điều kiện để làm thẻ APEC;

- Tư vấn thủ tục và dịch vụ làm thẻ APEC;

- Đại diện cho doanh nghiệp trong việc thực hiện xin cấp sử dụng (làm thẻ) APEC;

- Tư vấn chính sách nhập cảnh và lưu trú của các nước trong khối Apec trong quá trình sử dụng Thẻ APEC;

- Tư vấn và gởi mẫu báo cáo tình hình sử dụng thẻ doanh nhân APEC ...

 

Hãy nhấc máy gọi số 0394721077 - 0373844485 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của TLLAW.VN