Thủ tục thành lập Công ty của Việt kiều

thanh-lap-cong-tyChúng tôi là Việt Kiều (Mỹ) muốn thành lập Công ty tại Việt Nam với các chức năng sau: Quản lý cao ốc và các dịch vụ phụ trợ, Sàn giao dịch trực tuyến về địa ốc, Tư vấn, môi giới, giám sát công trình xây dựng, Mua bán doanh nghiệp, Ðào tạo, Giảng dạy chuyên ngành bất động sản. Xin hỏi khi đăng ký những ngành nghề trên cần phải có những điều kiện gì ? Và hồ sơ như thế nào ? Thời gian có giấy phép là bao lâu? Xin cảm ơn nhiều !

 

Chào bạn !

TLLAW.VN  xin tư vấn pháp luật như sau:

A. Với tư cách là Nhà đầu tư trong nước:

1. Quý Ông/Bà đến Ðại Sứ Quán Việt Nam ở Hải Ngoại hoặc ủy ban về người Việt Nam ở Nước ngoài xin cấp Giấy chứng nhận có nguồn gốc Việt Nam.

2. Ðến phòng Ðăng Ký Kinh Doanh, Sở Kế hoạch và Ðầu tư nơi dự định đặt trụ sở chính để tiến hành đăng ký thành lập công ty 100% vốn trong nước.

Ðiều 3, Nghị định 153/2007/NÐ-CP ban hành ngày 15/10/2007 quy định chi tiết về vốn pháp định đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản, như sau: Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định là 6 (sáu) tỷ đồng Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh đào tạo giảng dạy chuyên ngành bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Quý Ông/Bà có thể nghiên cứu thêm Luật Kinh doanh bất động sản ban hành ngày 29/6/2006 và Nghị định 153/2007/NÐ-CP ban hành ngày 15/10/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản.

Các ngành nghề quản lý cao ốc và các dịch vụ phụ trợ; tư vấn, môi giới và giám sát công trình xây dựng không nằm trong danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên dịch vụ môi giới và giám sát công trình xây dựng yêu cầu người thực hiện phải có chứng chỉ hành nghề.

B. Với tư cách là Nhà đầu tư nước ngoài

Theo Khoản 1, Ðiều 50 Luật Ðầu tư thì nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư và làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo Luật Kinh doanh bất động sản ban hành ngày 29/6/2006 và Nghị định 153/2007/NÐ-CP ban hành ngày 15/10/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản, ngành nghề đào tạo giảng dạy chuyên ngành bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, theo điều 12 của Nghị định 153/2007/NÐ-CP:

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có đăng ký kinh doanh về đào tạo đối với doanh nghiệp hoặc có chức năng, nhiệm vụ đào tạo đối với các tổ chức khác;

2. Có chương trình, giáo trình, tài liệu phù hợp với chương trình khung do Bộ Xây dựng ban hành;

3. Giảng viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy đáp ứng yêu cầu của các môn học. Giảng viên là các nhà giáo chuyên nghiệp, các chuyên gia, các nhà quản lý, người có chứng chỉ và kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Theo Biểu cam kết dịch vụ WTO của Việt Nam, ngành nghề đào tạo giảng dạy chuyên ngành bất động sản chỉ cho phép thành lập liên doanh. Cho phép phía nước ngoài sở hữu đa số vốn trong liên doanh. Kể từ ngày 1/1/2009 sẽ cho phép thành lập cơ sở đào tạo 100% vốn đầu tư nước ngoài. Giáo viên nước ngoài làm việc tại các cơ sở đào tạo có vốn đầu tư nước ngoài phải có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và phải được Bộ Giáo dục và Ðào tạo của Việt Nam công nhận về chuyên môn.

Theo Biểu cam kết dịch vụ WTO của Việt Nam, Luật Kinh doanh bất động sản ban hành ngày 29/6/2006 và Nghị định 153/2007/NÐ-CP ban hành ngày 15/10/2007 thì ngành nghề quản lý cao ốc và các dịch vụ phụ trợ và tư vấn, môi giới, giám sát công trình xây dựng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện (yêu cầu người thực hiện phải có chứng chỉ hành nghề) và được phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Hiện nay chưa có quy định và hướng dẫn cụ thể về ngành nghề mua bán doanh nghiệp và thành lập sàn giao dịch trực tuyến về địa ốc, Sở Kế hoạch và Ðầu tư sẽ liên hệ với các Bộ ngành và các cơ quan chức năng có liên quan để xin chủ trương về việc thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài với chức năng nêu trên.

Hãy nhấc máy gọi số 0394721077 - 0373844485 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của TLLAW.VN