Công ty vốn 100% nước ngoài, muốn thay đổi trụ sở làm thế nào?

tru-so-cong-tyChúng tôi là công ty có vốn 100% nước ngoài và không làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư mới. Hiện nay, công ty muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính (trong cùng thành phố) thì có cần xin điều chỉnh giấy phép đầu tư hay không?

 

Chào bạn !

TLLAW.VN  xin tư vấn pháp luật như sau:

Khoản 1, điều 88 Luật Đầu tư quy định: dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép đầu tư trước khi Luật này có hiệu lực không phải làm thủ tục để cấp lại giấy chứng nhận đầu tư.

Điều 20 Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21-09-2006 quy định: Doanh nghiệp không đăng ký lại chỉ được hoạt động trong phạm vi ngành nghề thời hạn hoạt động quy đinh tại giấy phép đầu tư đã cấp đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư...

Riêng những trường hợp sau, cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư ra văn bản chấp thuận mà không cần điều chỉnh giấy phép đầu tư mỏ văn phòng gian dịch, kho hàng, cửa hàng giới thiệu sản phẩm (không mang tính sản xuất) trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; thay đổi địa điểm trụ sở chính trong phạm vi tỉnh, TP trực thuộc trung ương.

 

Hãy nhấc máy gọi số 0394721077 - 0373844485 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của TLLAW.VN