Thủ tục tăng nguồn vốn chủ sở hữu

chu-so-huuCông ty tôi muốn tăng nguồn vốn từ 1 tỷ lên 3 tỷ . Công ty tôi là cty TNHH 2 thành viên. Tôi cần làm những thủ tục nào để đăng ký tăng nguồn vốn. Tôi có thể bổ sung nguồn vốn trong khoàn thời gian này không (từ năm nay đến năm 2015 ) ? Luật Sư có thể gửi mẫu cho các thủ tục để tăng vốn điều lệ. Tôi nộp những thủ tục này ở đâu ?

 Chào bạn !

TLLAW.VN  xin tư vấn pháp luật như sau:

a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp;

- Quyết định thay thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp;

- Biên bản họp về việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp;

- Các giấy tờ khác liên quan tới nội dung thay đổi vốn điều lệ;

- Hợp đồng, thỏa thuận về vốn của doanh nghiệp (nếu có)

- Giấy uỷ quyền (nếu có)

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

1. Thành viên phải góp vốn đầy đủ, đúng tiến độ đã cam kết trong Danh sách thành viên. Nếu việc góp vốn được thực hiện nhiều hơn một lần, thời hạn góp vốn lần cuối của mỗi thành viên không vượt quá 36 tháng, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, thay đổi thành viên và mỗi lần góp vốn thành viên được cấp một giấy xác nhận số vốn đã góp của lần góp vốn đó.

3. Trong thời hạn chưa góp đủ số vốn theo cam kết, thành viên có số phiếu biểu quyết và được chia lợi tức tương ứng với tỷ lệ số vốn thực góp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

4. Sau thời hạn cam kết góp lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp vốn đã cam kết góp, thành viên chưa góp vốn vào công ty theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty và không có quyền chuyển nhượng quyền góp vốn đó cho người khác; số vốn chưa góp được xử lý theo quy định tại khoản 5 Điều này.

5. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn lần cuối, số vốn chưa góp đủ được xử lý theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Các thành viên còn lại nhận góp một phần hoặc toàn bộ số vốn chưa góp theo tỷ lệ số vốn đã góp vào công ty;

b) Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp;

c) Huy động thêm người khác góp đủ số vốn chưa góp.

 

Hãy nhấc máy gọi số 0394721077 - 0373844485 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của TLLAW.VN