Công ty mẹ chuyển nhượng công ty con 100% vốn góp, cần phải làm thủ tục gì ?

chuyen-nhuong-von-gopCông ty mẹ chuyển nhượng công ty con 100% vốn góp (công ty TNHH MTV) cho 1 chủ sở hữu khác . Công ty mẹ phái làm những thủ tục gì? Công ty mẹ có phái xuất hoá đơn giá trị gia tăng cho chủ sở hữu mới không?

 

Chào bạn !

TLLAW.VN  xin tư vấn pháp luật như sau:

Thủ tục mua bán công ty không đơn giản kể cả đối với những người có kiến thức pháp lý nhưng không chuyên sâu về lĩnh vực này. Để thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật đồng thời bảo vệ được quyền lợi của công ty bạn trong quá trình đàm phán và thực hiện giao dịch, bạn nên tìm đến một luật sư đáng tin cậy để được hỗ trợ, tư vấn trực tiếp.

1. Việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong công ty TNHH MTV được thực hiện theo hướng. Bạn có thể tham khảo Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn để biết thêm chi tiết.

2. Chủ sở hữu cũ không phải xuất hóa đơn VAT cho chủ sở hữu mới, phần lợi nhuận từ việc chuyển nhượng phần vốn góp (nếu có) được đóng thuế chuyển nhượng phần vốn góp với thuế suất là 25%.

Về thủ tục Công ty mẹ chuyển nhượng Công ty con 100% vốn góp:

1. Đây chính là hình thức chuyển nhượng vốn góp của chủ sở hữu tại Công ty TNHH Một thành viên;

2. Chủ sở hữu là một pháp nhân (tổ chức).

Về mặt pháp lý, hoàn toàn thực hiện được việc chuyển nhượng công ty con này.

Tuy nhiên bạn cần làm rõ một số vấn đề sau:

1. Loại hình tổ chức của Công ty con là theo hình thức Chủ tịch hay Hội đồng thành viên.

2. Chủ sở hữu nhận chuyển nhượng là cá nhân hay tổ chức (pháp nhân).

Hai vấn đề này cần thiết cho việc xác định những Văn bản, tài liệu cần làm trong Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh.

Công ty bạn phải chuẩn bị những tài liệu sau:

1. Quyết định của HĐQT hay Hội đồng thành viên về việc chuyển nhượng vốn;

2. Hợp đồng chuyển nhượng vốn;

Hồ sơ chuyển nhượng vốn chủ sở hữu Công ty Một thành viên tuân theo Nghị đinh 43/2010/NĐ - CP. Bạn tham khảo Nghị định này.

 

Hãy nhấc máy gọi số 0394721077 - 0373844485 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của TLLAW.VN