Các doanh nghiệp có được quyền bán những tài sản không

ban-dn-nhoCác doanh nghiệp có được quyền bán những tài sản không còn nhu cầu sử dụng hoặc đã bị lạc hậu?

Chào bạn !

TLLAW.VN xin tư vấn doanh nghiệp như sau:

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc phát sinh và tồn tại các tài sản không còn nhu cầu sử dụng hoặc đã bị lạc hậu là thực tế khách quan của mỗi doanh nghiệp. Để khai thác tốt nhất các tài sản hiện có và hoạt động hiệu quả hơn, doanh nghiệp cần phải xử lý tốt các tài sản thuộc diện không còn nhu cầu sử dụng hay đã bị lạc hậu.

Tuy nhiên, đối với mỗi loại hình doanh nghiệp việc xử lý bằng cách bán tài sản cần phải tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành cho loại hình doanh nghiệp đó. Nói chung, khi được sự chấp thuận của chủ sở hữu tài sản thì các doanh nghiệp đều được quyền bán những tài sản không còn nhu cầu sử dụng hoặc đã bị lạc hậu thuộc quyền quản lý, sử dụng của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, việc xử lý tài sản cần phải tuân thủ chặt chẽ theo các quy định tại Quy chế quản lý tài chính và Quy chế quản lý và sử dụng tài sản tại doanh nghiệp nhà nước nhất là các quy định về quản lý và xử lý nợ và tài sản tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật như Nghị định số 69/2002/NĐ-CP; Thông tư số 85/2002/TT-BTC; Thông tư số 39/2004/TT-BTC …v.v

Hãy nhấc máy gọi số 0394721077 - 0373844485 để được sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của TLLAW.VN