Tranh chấp vốn góp Công ty TNHH

tranh-chap-gop-vonTôi có tham gia góp vốn vào Công ty TNHH có 2 thành viên, tôi và một thành viên nữa mỗi người sở hữu 50% vốn điều lệ, khi biểu quyết các vấn đề của công ty mà chúng tôi không đạt được sự nhất trí thì giải quyết như thế nào?

 

Chào bạn !

TLLAW.VN  xin tư vấn pháp luật như sau:

1. Luật  doanh nghiệp 2005

* Ý KIẾN PHÁP LÝ

Khoản 2 Điều 52 Luật doanh nghiệp năm 2005 đã quy định: “Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;

b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ty; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. “

Vì vậy, trường hợp công ty có 2 thành viên mỗi người sở hữu 50% vốn điều lệ khi biểu quyết mà không nhất trí thì vấn đề biểu quyết sẽ không được thông qua. Việc không thông qua các quyết định này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hai thành viên, do vậy biện pháp tốt nhất là hai bên cần phải bàn bạc, thảo luận lại để đi tới thống nhất chứ không phải giằng co quan điểm mà làm mất cơ hội kinh doanh và lợi ích chung của công ty.

 

Hãy nhấc máy gọi số 0394721077 - 0373844485 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của TLLAW.VN