Công ty có phải lập chi nhánh

doanh-nghiep-phan-phoiCông ty em thuộc Cty 100% vốn nước ngoài đã được UBND Thành Phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép hoạt động đã 5 năm. Ngành nghề: ngành vận tải nội địa container...Và đồng thời công ty em có thuê mặt bằng tại Bình Dương, có đầy đủ hợp đồng thuê mặt bằng: trên hợp đồng ghi rõ nội dung là dùng làm bãi đậu xe. Ngoài ra không hoạt động kinh doanh nào khác.

Đọc thêm...

Việc phải khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân đối với các đại lý ?

doanh-nghiep-hoat-dongDoanh nghiệp có trả tiền hoa hồng và tiền lương cho các Đại lý bán hàng và cá nhân có ký hợp đồng lao động trên 3 tháng, thì Doanh nghiệp phải khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân đối với các đại lý như thế nào? Trường hợp những năm sau khi thanh kiểm tra có số thuế phải nộp còn thiếu thì xử lý ra sao?

Đọc thêm...

Xử lý số cổ phần mua trả dần như thế nào?

co-phan-nhan-vienCông ty cổ phần A là DNNN chuyển sang mô hình CTCP từ tháng 10/2003, một bộ phận người lao động trong Công ty được mua cổ phần trả dần trong thời hạn 10 năm. Hiện nay, Công ty là công ty đại chúng, đang thực hiện lộ trình niêm yết cổ phiếu trên TTCK,

Đọc thêm...

Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông?

huy-bo-dai-hoi-co-dogĐể yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trong trường hợp trình tự và thủ tục triệu tập họp ĐHĐCĐ không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sẽ phải tiến hành việc yêu cầu trên như thế nào?

Đọc thêm...

Thay đổi HĐQT 3 lần không có ý kiến văn bản?

Thay-doi-hoi-dong-quan-triTôi là thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của 1 CTCP được cổ phần hoá từ năm 2007 có dưới 100 nhà đầu tư, có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng. Từ đó đến nay, công ty tôi đã thay đến 3 đời chủ tịch HĐQT từ 3 lần chuyển nhượng cổ phần. Song, tại mỗi lần thay đổi này, tôi đều không được xin ý kiến chính thức bằng văn bản..

Đọc thêm...

Điều lệ công ty quy định thế nào đúng pháp luật?

dieu-le-cong-ty-dung-luatTại Điều lệ của Công ty Cổ phần C mà chúng tôi là một cổ đông có quy định rằng cổ đông A (là một tổ chức) nắm giữ 4% tổng số cổ phần có quyền: Phê duyệt Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty khi cần thiết; quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm; quyết định tăng vốn điều lệ của công ty. Xin hỏi, Điều lệ công ty quy định như trên có đúng với quy định pháp luật không?

Đọc thêm...

Làm gì để nhân viên phải bảo vệ bí mật thông tin công ty

bao-mat-thog-tin-cong-tyCông ty chúng tôi là công ty đã niêm yết trên HNX. Trong quá trình hoạt động, chúng tôi có những bí mật công nghệ kinh doanh cần được bảo mật tuyệt đối. Tuy nhiên, một số nhân viên khi làm việc tại công ty biết được những thông tin bí mật đó, giờ họ không làm việc cho công ty nữa. Vậy, chúng tôi phải làm gì để có thể ràng buộc những nhân viên đó phải bảo vệ bí mật thông tin?

Đọc thêm...

Mang con dấu đang sử dụng ở nước ngoài vào Việt Nam?

MANG-CON-DAU-VE-VNChúng tôi là một công ty quản lý quỹ nước ngoài. Thay vì việc phải thường xuyên chuyển tài liệu, hợp đồng từ Việt Nam ra nước ngoài để đóng dấu, chúng tôi muốn mang con dấu đang sử dụng ở nước ngoài vào Việt Nam để ký kết hợp đồng và một số giấy tờ, tài liệu với doanh nghiệp Việt Nam thì thủ tục như thế nào?

Đọc thêm...

Muốn phát triển dự án ngoài nghị quyết ĐHCĐ phải làm gì?

phat-trien-du-anTôi là 1 cổ đông của CT CP A, xin hỏi việc Công ty A chủ động phát triển thêm các dự án mới ngoài Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2008, bao gồm một loạt các dự án bất động sản có phạm pháp hay không? Nếu muốn hợp pháp thì công ty này phải làm gì?

Đọc thêm...

Hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp

ho-so-phap-ly-doanh-nghiepHồ sơ pháp lý của doanh nghiệp là một trong những hồ sơ quan trong khi cổ phần hóa. Hồ sơ pháp lý đầy đủ sẽ giúp doanh nghiệp xác định cụ thể giá trị của doanh nghiệp ...

Đọc thêm...

10-nam-kinh-nghiem
gui-cau-hoi-luat