Việc phải khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân đối với các đại lý ?

doanh-nghiep-hoat-dongDoanh nghiệp có trả tiền hoa hồng và tiền lương cho các Đại lý bán hàng và cá nhân có ký hợp đồng lao động trên 3 tháng, thì Doanh nghiệp phải khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân đối với các đại lý như thế nào? Trường hợp những năm sau khi thanh kiểm tra có số thuế phải nộp còn thiếu thì xử lý ra sao?

 

Chào bạn !

Trí Tuệ Luật xin tư vấn doanh nghiệp như sau:

- Tại điều 1, Thông tư số 113/2011/ TCT-TNCN ngày 04/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn: các tổ chức, cá nhânn chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

- Áp dụng mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số)… - Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lao động theo hợp đồng thời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng thì không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng”.

- Tại điểm 1.2.1, Mục II, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: “Khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân có ký hợp đồng lao động, được tuyển dụng làm việc lâu dài, ổn định. Việc khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được thực hiện hàng tháng. Cơ quan trả thu nhập căn cứ vào tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công thực trả cho người lao động, thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nộp thuế, người phụ thuộc theo đăng ký của đối tượng nộp thuế”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Doanh nghiệp trả tiền hoa hồng, tiền lương cho các Đại lý bán hàng và cá nhân có ký hợp đồng lao động trên 3 tháng thì Doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên thu nhập đối với cá nhân có mã số thuế và 20% đối với các cá nhân không có mã số thuế khi chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa; Công ty X phải thực hiện khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân theo tháng khi trả thu nhập cho cá nhân có hợp đồng lao động trên 3 tháng và cuối năm phải thực hiện quyết toán thuế.

Trường hợp những năm sau qua thanh kiểm tra Doanh nghiệp có số thuế nộp còn thiếu thì phải nộp đủ số thuế tăng thêm vào ngân sách nhà nước và tùy theo hành vi vi phạm của Đơn vị để áp dụng mức xử phạt theo Luật Quản lý thuế.

Công văn tham khảo: Công văn số 2930/TCT-TNCN ngày 16/8/2012 của Tổng cục Thuế.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật