Mang con dấu đang sử dụng ở nước ngoài vào Việt Nam?

MANG-CON-DAU-VE-VNChúng tôi là một công ty quản lý quỹ nước ngoài. Thay vì việc phải thường xuyên chuyển tài liệu, hợp đồng từ Việt Nam ra nước ngoài để đóng dấu, chúng tôi muốn mang con dấu đang sử dụng ở nước ngoài vào Việt Nam để ký kết hợp đồng và một số giấy tờ, tài liệu với doanh nghiệp Việt Nam thì thủ tục như thế nào?

 

Chào bạn !

Trí Tuệ Luật xin tư vấn doanh nghiệp như sau:

Mục B, Phần II, Thông tư liên tịch số 07/2002/TT-LT của Bộ Công an và Ban Tổ chức cán bộ chính phủ ngày 06/5/2002 về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu quy định:

Cơ quan, tổ chức nước ngoài, trừ cơ quan đại diện ngoại giao, hoạt động tại Việt Nam cần mang con dấu vào Việt Nam sử dụng phải tuân theo quy định sau: (i) Có văn bản đề nghị về việc mang con dấu từ nước ngoài vào Việt Nam sử dụng theo mẫu do Bộ Công an quy định; (ii) Văn bản cho phép hoạt động tại Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền cấp (phải xuất trình bản chính và nộp bản sao hợp lệ); (iii) Người làm thủ tục mang con dấu từ nước ngoài vào Việt Nam sử dụng phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân.

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan Công an phải làm thủ tục cấp Giấy phép mang con dấu vào nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho cơ quan, tổ chức xin phép. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ khi được phép mang con dấu từ nước ngoài vào Việt Nam, cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu đó phải mang Giấy phép và con dấu đến cơ quan Công an cấp tỉnh nơi đóng trụ sở để đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. Thời hạn sử dụng con dấu được xác định theo thời hạn ghi trong giấy phép hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Như vậy, công ty quản lý quỹ của bạn cũng là một tổ chức nước ngoài nên phải tuân thủ đầy đủ quy định nêu trên khi muốn mang con dấu vào Việt Nam để sử dụng.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật