Xử lý số cổ phần mua trả dần như thế nào?

co-phan-nhan-vienCông ty cổ phần A là DNNN chuyển sang mô hình CTCP từ tháng 10/2003, một bộ phận người lao động trong Công ty được mua cổ phần trả dần trong thời hạn 10 năm. Hiện nay, Công ty là công ty đại chúng, đang thực hiện lộ trình niêm yết cổ phiếu trên TTCK,

vì vậy phải sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Theo Điều 8.2 của Điều lệ mẫu thì “Cổ phần chưa thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng cổ tức”, vậy Công ty phải xử lý số cổ phần của những người lao động mua cổ phần trả dần như thế nào?

 

Chào bạn !

Trí Tuệ Luật xin tư vấn doanh nghiệp như sau:

Dựa trên các tình tiết nêu trên, có thể hiểu rằng, khi tiến hành cổ phần hoá, Nhà nước đã tạo điều kiện cho người lao động được mua phần cổ phần trong Công ty nhưng cho phép họ trả dần trong thời hạn 10 năm, căn cứ vào Điều 27.2 Nghị định 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 về chuyển DNNN thành CTCP (“Nghị định 64”): “Người lao động nghèo trong doanh nghiệp cổ phần hóa được mua chịu cổ phần theo giá ưu đãi, được hoàn trả trong ba năm đầu và trả dần trong bảy năm tiếp theo không phải chịu lãi suất ... ”.

Mặt khác, Điều 8.2 của Điều lệ mẫu quy định rằng: Cổ phần chưa thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng cổ tức”. Nói cách khác, cổ phần mà người mua và/hoặc đăng ký mua nhưng chưa thanh toán đầy đủ cho Công ty sẽ không được chuyển nhượng và hưởng cổ tức. Tuy nhiên, Điều 8.2 của Điều lệ mẫu được nêu ở trên sẽ không áp dụng trong trường hợp người lao động nghèo trong doanh nghiệp mua chịu cổ phần theo Điều 27.2 của Nghị định 64 nêu trên.

Trong trường hợp trên, thì số cổ phần mà người lao động mua của Nhà nước đã được thanh toán đầy đủ cho Công ty, người lao động chỉ nợ khoản tiền này đối với Nhà nước, chứ không nợ Công ty. Do vậy, họ vẫn được hưởng cổ tức bình thường theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, người lao động trong trường hợp này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần của họ trong Công ty. Lý do không phải cổ phần chưa thanh toán đầy đủ theo quy định tại Điều 8.2 của Điều lệ mẫu, mà vì Cổ phiếu của loại cổ phần do người lao động nghèo trong doanh nghiệp mua chịu “chỉ được chuyển nhượng sau ba năm kể từ khi mua và đã trả hết nợ cho Nhà nước”, theo quy định tại Điều 27.2 Nghị định 64.

Điều 8.2 của Điều lệ mẫu cũng quy định thêm rằng “Tất cả các cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng, trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác”. Do đó, trong Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty A có thể đưa ra những quy định nhằm hạn chế việc chuyển nhượng cổ phần của những người lao động nêu trên.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật