Làm gì để nhân viên phải bảo vệ bí mật thông tin công ty

bao-mat-thog-tin-cong-tyCông ty chúng tôi là công ty đã niêm yết trên HNX. Trong quá trình hoạt động, chúng tôi có những bí mật công nghệ kinh doanh cần được bảo mật tuyệt đối. Tuy nhiên, một số nhân viên khi làm việc tại công ty biết được những thông tin bí mật đó, giờ họ không làm việc cho công ty nữa. Vậy, chúng tôi phải làm gì để có thể ràng buộc những nhân viên đó phải bảo vệ bí mật thông tin?

 

Chào bạn !

Trí Tuệ Luật xin tư vấn doanh nghiệp như sau:

Về nguyên tắc, khi nhân viên ký hợp đồng lao động để làm việc cho công ty bạn thì sẽ phát sinh quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động là công ty bạn và người lao động (NLĐ) là nhân viên đó. Khi đó, tất cả các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của nhân viên đối với công ty bạn sẽ tuân theo quy định của pháp luật lao động, quy chế quản lý nội bộ của công ty, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

Tuy nhiên, khi nhân viên đó không còn làm việc cho công ty bạn nữa, hợp đồng lao động đã chấm dứt cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt quan hệ lao động giữa công ty bạn và nhân viên đó. Lúc này, quan hệ giữa các bên nếu được thiết lập sẽ là quan hệ dân sự thuần túy và được điều chỉnh bởi pháp luật dân sự.

Bộ luật lao động quy định: NLĐ khi làm việc cho doanh nghiệp có trách nhiệm bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu NLĐ có hành vi tiết lộ bí mật công nghệ kinh doanh thì có thể bị xử lý kỷ luật sa thải (theo quy định tại Điều 85 Bộ Luật lao động).

Ngoài ra, tại Điều 129 Bộ luật lao động còn quy định: NLĐ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, nếu có hành vi tiết lộ bí mật công nghệ kinh doanh của doanh nghiệp thì còn phải bồi thường thiệt hại.

Để có thể kiểm soát và ràng buộc trách nhiệm của những nhân viên đối với việc bảo vệ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp sau khi họ không còn làm việc cho doanh nghiệp nữa, công ty bạn có thể ký Cam kết bảo mật thông tin với những người đó, trong đó quy định những người này khi không còn làm việc cho doanh nghiệp nữa vẫn phải tuyệt đối bảo vệ bí mật công nghệ kinh doanh cho doanh nghiệp và quy định một mức bồi thường thiệt hại nếu họ có hành vi vi phạm. Cam kết này được coi là thỏa thuận dân sự và ràng buộc trách nhiệm của những nhân viên đó theo pháp luật về dân sự.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật