Khi có nhu cầu bán nợ, doanh nghiệp phải chuẩn bị thủ tục thế nào?

mua-ban-no-doanh-nghiepTrong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh mà nhất là trong quá trình chuyển đổi sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước việc tập trung quản lý và xử lý các khoản nợ và tài sản tồn đọng là rất cần thiết để lành mạnh hoá tình hình tài chính doanh nghiệp nhằm tối ưu hoá các nguồn lực cho sự phát triển của doanh nghiệp. Trong các giải pháp xử lý nợ, doanh nghiệp có thể xem xét để bán khoản nợ phải thu đối với khách nợ của mình cho Công ty Mua bán nợ.

Đọc thêm...

Hợp đồng không có tiền đặt cọc!

dat-coc-nha-hangNhà em có mở kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng. Có một cặp nam nữ đến và đặt tiệc cưới với 240 suất ăn. Nhưng không có làm hợp đồng mà thỏa thuận, sau đó ghi ra sự thỏa thuận đó trên cái gọi là phiếu đặt tiệc cưới. Trong phiếu đặt tiệc có cả địa chỉ và sđt của đôi nam nữ đó. Tuy nhiên sau đó thì cặp nam nữ này lại bội tín, và tổ chức tiệc ở một nhà hàng khác  với lý do không thích nhà hàng tôi nữa. Kết quả thiệt hại là chúng tôi phải tự xử lý 240 suất ăn và mời chính quyền địa phương lại lập biên bản xác nhận thiệt hại.

Đọc thêm...

Chậm thanh toán công nợ hợp đồng dịch vụ

no-du-lichNgày 30/5/2012 Hathanh Travel ký hợp đồng tổ chức hội thảo tại Cát Bà cho công ty A với nội dung:

Điều I - Nội Dung

Ngày bắt đầu13/7- kết thúc 15/7/2012.

Địa điểm tại khách sạn Holiday view Cát bà

Dịch vụ bao gồm: vận chuyển, ăn uống, lưu trú, hội trường và trang thiết bị phục vụ hội thảo

Danh sách khách hàng: như phụ lục danh sách (*)

Đọc thêm...

Hợp đồng dịch vụ đòi nợ

hop-dong-doi-noCông ty tôi là Công ty xây dựng có một số khách hàng nợ đã lâu và không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo đúng hợp đồng đã ký kết giữa hai bên. Chúng tôi muốn ký hợp đồng với một Công ty Luật để họ thực hiện việc thu hồi nợ cho chúng tôi và trong trường hợp cần thiết sẽ làm thủ tục giải quyết tranh chấp tại Tòa án.

Đọc thêm...

Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản

tinh-trang-pha-sanTheo qui định tại Điều 3 Luật Phá sản 2004, doanh nghiệp không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản.
 
Khoản 2 Mục I Nghị Quyết số 03 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ( NQ 3/2005/NQ-HĐTP) hướng dẫn thi hành một số qui định của Luật Phá sản giải thích : Doanh nghiệp bị coi là lâm vào tình trạng phá sản khi có đầy đủ các điều kiện sau:

Đọc thêm...

10-nam-kinh-nghiem
gui-cau-hoi-luat