Thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

thay-doi-kdcông ty em là công ty TNHH 2 thành viên ,trên giấy phép ĐKKD vốn của thành viên B theo tỉ lệ 40% nhưng thành viên B vẫn chưa nộp vốn đến thời điểm hiện tại,nay công ty đã làm giấy thay đổi tên thành viên ,

chuyển nhượng từ thành viên B cho thành viên C ,nhưng đến nay thành viên C vẫn chưa nộp vốn vào công ty ,vậy em xin hỏi công ty đã làm giấy thay đổi tên thành viên và chuyển nhượng phần vốn từ B cho thành viên C nhưng thành viên C đến nay vẫn chưa nộp vốn vào công ty vậy em có thể thay đổi thành công ty 1 thành viên không ạ và thành viên C có dựa vào đâu để đòi quyền lợi gì từ phía công ty không a ?

 

Chào bạn !

Trí Tuệ Luật xin tư vấn luật doanh nghiệp như sau:

Điều 39 Luật doanh nghiệp quy định:

“1. Thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn bằng loại tài sản góp vốn như đã cam kết. Trường hợp thành viên thay đổi loại tài sản góp vốn đã cam kết thì phải được sự nhất trí của các thành viên còn lại; công ty thông báo bằng văn bản nội dung thay đổi đó đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày chấp thuận sự thay đổi.

Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thông báo bằng văn bản tiến độ góp vốn đăng ký đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn và phải chịu trách nhiệm cá nhân về các thiệt hại cho công ty và người khác do thông báo chậm trễ hoặc thông báo không chính xác, không trung thực, không đầy đủ.

2. Trường hợp có thành viên không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được coi là nợ của thành viên đó đối với công ty; thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết

3. Sau thời hạn cam kết lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được xử lý theo một trong các cách sau đây

a) Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp

b) Huy động người khác cùng góp vốn vào công ty

c) Các thành viên còn lại góp đủ số vốn chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty

Sau khi số vốn còn lại được góp đủ theo quy định tại khoản này, thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty và công ty phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này…”

Do đó, nếu quá thời hạn cam kết góp vốn mà thành viên vẫn chưa góp đủ vốn thì công ty có quyền thay đổi Đăng ký kinh doanh theo nhu cầu thực tế.

Tuy nhiên, luật quy định là vậy, nhưng trong quá trình thực hiện thủ tục chắc chắn bạn sẽ gặp không ít khó khăn đâu.

Nếu cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ với Luật sư.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp tốt nhất

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật