Thời điểm chuyển quyền sở hữu và thời điểm chuyển rủi ro trong hợp đồng

rui-ro-hop-dongTrong Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, việc xác định thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với hàng hóa từ người bán sang người mua có ý nghĩa pháp lý hết sức quan trọng ...

Đọc thêm...

Phân loại Hợp đồng mua bán hàng hóa và Hợp đồng mua bán tài sản

phan-loai-hop-dong-hang-hoaHợp đồng mua bán hàng hóa có bản chất chung của hợp đồng, nó là sự thỏa thuận nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ mua bán ...

Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.

Đọc thêm...

Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa

tv-hop-dong-hang-hoaCùng với sự phát triển của nền kinh tế thì nhu cầu trao đổi mua bán hàng hóa ngày càng gia tăng, hợp đồng mua bán hàng hóa ngày càng trở thành tấm lá chắn vững chắc trước những rủi ro từ thương trường...

Đọc thêm...

Tư vấn hợp đồng mua bán hàng hóa

hop-dong-mua-ban-hang-hoaHợp đồng mua bán quốc tế còn gọi là hợp đồng xuất nhập khẩu hoặc hợp đồng mua bán ngoại thương là sự thoả thuận giữa các đương sự có trụ sở kinh doanh ở các nước khác nhau, theo đó một bên gọi là bên xuất khẩu (Bên bán) có nghĩa vụ chuyển vào quyền sở hữu của một bên khác gọi là bên nhập khẩu (Bên mua) một tài sản nhất định, gọi là hàng hoá; bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và trả tiền hàng.

Đọc thêm...

Vay vốn ngân hàng ký hợp đồng thế chấp hay hợp đồng bão lãnh

hop-dong-the-chapCông ty của bạn tôi vay vốn ngân hàng nhưng sử dụng tài sản của tôi (quyền sử dụng đất) để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của công ty anh ấy. Vậy trong trường hợp này tôi là bên thứ 3 và ngân hàng sẽ phải ký kết hợp đồng thế chấp hay hợp đồng bảo lãnh. Nếu ký kết hợp đồng thế chấp thì có đúng với quy định của pháp luật ko? xin cảm ơn luật sư.

Đọc thêm...

10-nam-kinh-nghiem
gui-cau-hoi-luat
luat-su-rieng
thanh-lap-doanh-nghiep