Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê khoán tuân theo những quy định nào?

hop-dong-thue-khoanHợp đồng thuê khoán tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản đó và có nghĩa vụ trả tiền thuê.

 

Sau đây là những quy định của pháp luật về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê khoán:

- Trong trường hợp một bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý; nếu thuê khoán theo thời vụ hoặc theo chu kỳ khai thác thì thời hạn báo trước phải phù hợp với thời vụ hoặc chu kỳ khai thác.

- Trong trường hợp bên thuê khoán vi phạm nghĩa vụ, mà việc khai thác đối tượng thuê khoán là nguồn sống duy nhất của bên thuê khoán và việc tiếp tục thuê khoán không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của bên cho thuê khoán thì bên cho thuê khoán không được đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; bên thuê khoán phải cam kết với bên cho thuê khoán không được tiếp tục vi phạm hợp đồng.

Ví dụ: Bên A cho bên B thuê một khoảng đất để trồng cây, nhưng sau đó bên B phát hiện ra một mỏ than bên dưới khoảng đất này và tiến hành khai thác. Việc trồng cây trên khoảng đất này là nguồn thu nhập duy nhất của bên B thì cho dù bên A phát hiện ra hành vi vi phạm mục đích sử dụng của bên B cũng không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà chỉ được phép yêu cầu bên B dừng việc tiến hành khai thác.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp tốt nhất

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật