Tư vấn Hợp đồng vần chuyển tài sản

hop-dong-van-chuyenVận chuyển hàng hóa là một dịch vụ xuất hiện từ rất xa xưa. Khi con người có nhu cầu trao đổi, thông thương. Ngày xưa những người vận chuyển còn được gọi là “bảo tiêu” có nhiệm vụ vận chuyển và bảo vệ hàng hóa, ở nước ta hiện nay làm công việc đó là các công ty vận chuyển, lúc này quyền, nghĩa vụ của bên vận chuyển phải tuân theo những quy định của pháp luật:

 

Hợp đồng vận chuyển tài sản:

Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thoả thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, còn bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.

Nghĩa vụ của bên vận chuyển:

- Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.

- Trả tài sản cho người có quyền nhận.

- Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

- Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

- Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất mát, hư hỏng tài sản do lỗi của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Quyền của bên vận chuyển:

- Kiểm tra sự xác thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác.

- Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thoả thuận trong hợp đồng.

- Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.

- Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại, nếu bên vận chuyển biết hoặc phải biết.

- Yêu cầu bên thuê vận chuyển bồi thường thiệt hại.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp tốt nhất

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật