Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty cho thuê tài chính

thue-tai-chinhCơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

 

Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: - Ký Quyết định cấp Giấy phép; chuẩn y Điều lệ; chuẩn y các chức danh Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần nếu việc thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần đảm bảo đầy đủ các điều kiện và hồ sơ theo qui định tại Quy chế này; hoặc - Có văn bản yêu cầu Ban trù bị bổ sung hồ sơ hoặc giải trình các vấn đề liên quan trong hồ sơ chưa rõ ràng; hoặc - Có văn bản không chấp thuận cấp Giấy phép nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo qui định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN.

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức

- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép

Trình tự:

 -Tổ chức có nhu cầu thành lập công ty tài chính cổ phần hoặc công ty cho thuê tài chính cổ phần (tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần) lập hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) xem xét, quyết định;

-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép;

-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

• Ký Quyết định cấp Giấy phép; chuẩn y Điều lệ; chuẩn y các chức danh Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần nếu việc thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần đảm bảo đầy đủ các điều kiện và hồ sơ theo qui định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN; hoặc:

• Có văn bản yêu cầu Ban trù bị bổ sung hồ sơ hoặc giải trình các vấn đề liên quan trong hồ sơ chưa rõ ràng;

• Có văn bản không chấp thuận cấp Giấy phép nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo qui định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN (gọi tắt là Quyết định 40).

 

 Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật